Daily Archives: 17 בפברואר 2008

דרושים מורים לנושאי אינטרנט עבור ארגוני שינוי חברתי

הגענו למסקנה בשתיל שאי אפשר לפרוס אותי לפרוסות יותר דקות. לשנה הקרובה מתוכננות כמה השתלמויות שאני רוצה להעביר לביצוע על ידי אחרים בפרי-לאנס. יש חומרים קיימים ואת מבנה ההשתלמויות נקבע ביחד בהתאם לידע והנסיון של המורים. ההשתלמויות מתוכננות להתבצע מהצפון (ראש פינה) ועד לדרום (באר שבע) שימוש אפקטיבי בדואר אלקטרוני לשיווק ולגיוס משאבים הדואר האקלטרוני… Read More »