Monthly Archives: ינואר 2022

הדרך שלי למוזיקה מורכבת

פעם בעבודה הקודמת קרא לי ראש צוות לישיבת הצוות שלו וביקש ממני שאציג את עצמי לעובדת חדשה שההתחילה לעבוד אצלו. אמרתי על עצמי כמה מלים ואז הוא שאל אותי את השאלה הזהה שהוא שואל את כולם בתהליך ההצגה – איזה מוזיקה אתה אוהב? עניתי Progressive Metal. הם היו מופתעים לשמוע את זה מהעובד המבוגר ביותר… Read More »