Monthly Archives: נובמבר 2015

למה אתה לא עצוב על המתים שלי?

לפני שנים מספר, כשהתקרבתי לבודהיזם, היתה גם איזו מלחמה או מבצע. כבר לא זוכר איזה. קראתי אז באינטנסיביות טקסטים על בודהיזם והקריאה לחמלה על כל הברואים נכנסה לי לנשמה ועשתה לי שם בלגן. ירו עלי טילים באותו הזמן שנקראתי לחמול על כל הברואים. איך אני יכול לחמול על אויביי או על אלה שתופסים אותי כאויבם?… Read More »

אנשים עשירים בטירוף

מאז קיץ 2011 אנחנו נאבקים בתהליכים הקשורים לאנשים עשירים בטירוף ובעושר שהם מוסיפים לעצמם על חשבוננו. מכיוון שאנחנו לא אנשים עשירים בטירוף, אנחנו לא ממש מבינים את החיים שלהם. נתקלתי במאמרון תשובה של מישהו שקשור לאנשים עשירים בטירוף. מתשובות לשאלות הבהרה, הוא כנראה עובד בפרוייקטים של עזרה לעניים ומגייס כסף וקשרים מהעשירים בטירוף. המאמרון נכתב… Read More »

למה אני לומד ספרנות

לפני שנה החלטתי לעשות שינוי בחיים המקצועיים שלי והתחלתי ללמוד ספרנות. מדי פעם אנשים שואלים אותי האם אני רוצה להיות ספרן ואני אומר שלא ואז הם מרימים גבה ואז אני מסביר. הם גם שואלים "למה ספרנות ולא מידענות?". בסוף הפוסט אני עונה גם על השאלה הזאת. לב ההסבר הוא המושג מטה-דטא, Metadata, מידע-על-מידע. כבר באלף… Read More »

ארגון הבריאות העולמי נכשל בפרסום מידע בריאותי

ב 2015-10-26 פרסם הארגון IARC, זרוע של ארגון הבריאות העולמי, הודעה שבשר מסרטן כמו סיגריות ואזבסט. הוא לא פרסם זאת בדיוק כך אבל זה מה שהבינו רוב כלי התקשורת בארץ ובעולם. אחרי שפרצה היסטריה עולמית, פרסמו הגופים הרשמיים הבהרות ותיקונים ובעקבותיהם כלי התקשורת. חבריי שעוסקים בתקשורת מדעית (כתחביב או מקצוע) ליגלגו על כלי התקשורת שלא… Read More »