Monthly Archives: נובמבר 2011

חתונה ברבנות – לא חייבים

הפרשה המביכה השבוע שבה שר הדתות ביטל את ההסכמה לרבני צהר להשיא ולאחר מכן חזר בו, עודדה אותי לכתוב סוף סוף את סיפור החתונה שלי. בשנות השמונים (מי שהיום) אשתי ואני חיינו בקיבוץ לוטן בערבה. קיבוץ רפורמי. כאשר החלטנו להתחתן, היה לנו ברור שהרבנות השנואה לא תהיה מעורבת בחיים שלנו. יותר מכך, החלטנו שאפילו רב… Read More »

חשוב לזכור – מכוניות לא מתפוצצות

החדשה העצובה של אתמול על הילדה בת השלוש שנשרפה במכונית ליד ביתה הזכירה לי פוסט שאני מתכוון לכתוב כבר הרבה זמן. לפני כמה חודשים היתה אצלנו במוזיאון הדרכת כיבוי אש – כנדרש לעובדי מקום ציבורי. הרצה לפנינו קצין כבאות, מרצה מוכשר. ניצל את העובדה שהוא מרצה במוזיאון מדע ודיבר איתנו ברמה שהיא כנראה יותר גבוהה… Read More »

הרב משה זמר ז"ל

אתמול נפרדנו מהרב משה זמר. הרב זמר היה רב בתנועה ליהדות מתקדמת (הרפורמית). הכרתי אותו כשהייתי בשנת שירות בתנועה שכבר אינה קיימת – צופי תל"ם. משפחתה של אשתי ומשפחתו מאד קרובות ולכן הייתי איתו בקשר כל השנים. הוא היה הרב של קהילת קדם במרכז תל אביב שלשנים התאחדה עם קהילת רמת אביב לקהילת בית דניאל… Read More »