Monthly Archives: פברואר 2017

המכון הביולוגי – סיפור

המכון הביולוגי שלום שלום. יש כאן אירוע שדורש התערבות שלכם. סכנה ביולוגית ענקית וחמורה. אני צריך לדבר עם מישהו שאחראי על זה. אדוני, על מה מדובר? זה יישמע פסיכי אבל זה גם דחוף מאד. אני לא רוצה לנסות לשכנע כמה אנשים בשרשרת של טלפונים. פשוט תעבירי אותי לבכיר ביותר שאת חושבת לנכון. אבל אדוני, זה… Read More »