Monthly Archives: אפריל 2014

תרבות האונס כפי שהסבירה לי בתי

הבת שלי היא נערה מודעת לעצמה, חכמה ואכפתית. ממנה למדתי את המושג "תרבות האונס" והפנמתי את המשמעויות שלו. היא לא מספרת לי מה שהיא עוברת ברחוב בכל פעם שהיא חוזרת הביתה, אבל כששאלתי, נחרדתי מהתשובות. עד כאן – הסבר על הכותרת.  מכאן והלאה – אלו המלים שלי והן באחריותי בלבד. חשיבותו של המושג "תרבות האונס"… Read More »