Monthly Archives: יוני 2015

מה קורה לתלונה במשטרה?

בימים האחרונים מתקיימות שיחות על ספרו של עיתונאי שנחשד באונס והתיק נסגר מחוסר הוכחות. בשיחות מתבטאת אי הבנה של תהליכי טיפול בתיק, משלב התלונה ועד דיון בבית המשפט או סגירת התיק ללא דיון. התהליכים הכתובים כאן הם מאד סכמאטיים ובכיוון אחד, קדימה. במציאות, תיק תלונה יכול לעשות כל מני "סיבובים" קדימה ואחורה. כמו כן, התהליכים… Read More »

ביבי – ערבים – טייקונים

מאז הבחירות אני חושב על ביבי ועל ההצלחה שלו להמשיך להיות בשלטון. הגעתי לאבחנה שאותה אני רוצה לשתף אתכם. במשך שנות שלטונו, ביבי הביא לכדי אמנות את היכולת שלו להישאר בשלטון. זאת הוא עושה על ידי שני כוחות – פנימי וחיצוני. הכח הפנימי הוא פחד מהערבים. על ידי הפחדת הציבור מהערבים וקישור בין שלטונו והגנה… Read More »