Monthly Archives: פברואר 2023

מוניות שרות – אין שום קשר ל Shared route

אטימולוגיה עממית היא הסבר עממי, לרוב שגוי, על מקורן של מלים ושל מונחים. מדי פעם צצה השערה (או קביעה) שמקור המונח "מונית שרות" הוא המונח באנגלית Shared route – מסלול משותף, כי מוניות שרות מצרפות אליהן נוסעים בנתיב משותף. להנחה הזו יש הגיון כי מקורן של לא מעט מלים בעברית הלא רשמית הוא בשפות לעז.… Read More »

איך מעיפים עפיפון

עפיפון צריך רוח טובה ויציבה, בלי מערבולות. לא חזקה מדי ולא חלשה מדי. עפיפון צריך שטח פתוח ללא עצים או בניינים. העפה של עפיפון ליד עמודים וחוטי חשמל מאוד מסוכנת. כדי להעיף עפיפון הולכים למקום שבו הרוח מגיעה מכיוון שאין בו עצים או בניינים. עצים או בניינים גורמים למערבולות ברוח. מתאים להעיף עפיפון בשפת הים… Read More »