Daily Archives: 29 בפברואר 2008

אינטרנט = דמוקרטיה

זה מה שצריך להיות כתוב על הסטיקרים ועל הבאנרים ועל השלטים ובמאמרים ובטוקבקים. וזה מה שצריך להגיד בכל השיחות – "אינטרנט שווה דמוקרטיה". קצר, חד, פשוט, ברור. וזה גם צריך להיות הבסיס לכל המסרים שלנו. לא פורנוגרפיה, לא טכנולוגיה, לא אפשר, לא אי אפשר, לא הורים, לא הימורים, לא ש"ס, לא פוליטיקה. דמוקרטיה. מ "אינטרנט… Read More »

Category: 892