Daily Archives: 28 בפברואר 2009

הסבר לאשתי למה גם היא צריכה להיות נגד חוק המאגר הביומטרי

בארוחת ערב שבת עלה נושא חוק המאגר הביומטרי. אשתי שאלה למה זה רע. ניסיתי להסביר לה ולא הצלחתי. ידעתי שזה “משהו ממש רע שכל החברים שלי מתנגדים אליו” וגם קראתי קצת באתר no2bio.org אבל לא הצלחתי לשכנע את עצמי, ומכך, גם לא את אשתי. החלטתי לנסות להבין בעצמי, להסביר לעצמי ולכתוב – ואז אולי גם… Read More »