Daily Archives: 6 במרץ 2009

חוק המאגר הביומטרי – הון ושלטון (1)

בשיחות שלי על חוק המאגר הביומטרי עלתה השאלה "מי מרוויח מזה"? הגיעה לידי עבודת המאסטר של גל זהר שכותרתה "השפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיונות: ייבוא "תוכנית השבה לעבודה" לישראל." אני אצטט ממנה כמה חלקים כדי להבהיר את הסיפור ההוא. הפוסט הזה הוא הקדמה לפוסט שמנסה לבדוק "מי מרוויח" מחוק המאגר הביומטרי. –… Read More »