Daily Archives: 2 באפריל 2007

תגובה קופי-פייסט. מ.ש.ל

בלוגים הם "קולו הבלתי ערוך של היחיד". לקול אישי בלתי ערוך ראויה תגובה אישית המתייחסת למה שנכתב. במקום זה אצלי ואצל אהוד קינן מופיעה בדיוק אותה תגובה. קופי פייסט. הוכחה לחוסר הבנת המדיום. מ.ש.ל