Daily Archives: 10 במאי 2008

על עתיד הדיווח המקצועי

לא “עיתונות מקצועית”, לא “עיתונות ממוסדת”, לא “תקשורת ממסדית”, לא “עיתונות מודפסת/משודרת”. דיווח מקצועי. אנשים המקבלים כסף למחייתם הסבירה כדי להשקיע מיומנות וזמן בדיווח על המציאות. דיווח על המציאות שישפיע על המציאות. העיתון מודפס כבר כמה מאות שנים. לאט לאט הפך השירות המסחרי לאחד הגופים החשובים במערכת הדמוקרטיה המודרנית. העיתון המודפס היווה שירות לקוראים ולמפרסמים… Read More »