Daily Archives: 2 בדצמבר 2008

“להגן הילדים” פוגע בכולנו

אמא אחת לילד אחד נפגעה מאיך שדיבר אליה איש אחד. ואז היא הפיצה מכתב הקורא להחרים את העסק של האיש האחד. המכתב האחד הזה שוכפל למאות אלפי (ואולי מיליונים) עותקים והגיע גם לתקשורת המסחרית ודרכה לעוד מאות אלפי אנשים. חשבתי לעצמי “למה אנשים מוכנים לפגוע באדם אחד מבוגר בגלל שהוא פגע במבוגר אחר?” מה ההתלהבות… Read More »