Daily Archives: 11 בנובמבר 2009

הימין הקיצוני ומכתבי שרשרת

אני עוקב באדיקות אחר המכתבים החדשים המופיעים באתר האמריקאי snopes.com. בשנה ומשהוא האחרונות אני זוכר מספר לא מבוטל של אימיילים שיקריים וזדוניים נגד ברק אובאמה. לפני שהוא נבחר, אחרי שהוא נבחר ועד היום. (תקליקו על הקישור ותראו את מספר העיגולים האדומים.) בתקופה האחרונה מופיעים גם אימיילים זדוניים נגד התכנית שלו לרפורמה במערכת הבריאות האמריקאית. למה… Read More »