מה הוא גבול האחריות של ארגונים חברתיים?

By | 26 במרץ 2008

שוקי גלילי הפנה את תשומת לבנו שארגון רופאים לזכויות אדם סוגר את המרפאה הפתוחה שאותה הפעיל בדרום תל אביב.

חשבתי לכתוב משהו על האיזון בין אחריות הארגונים החברתיים ואחריות המדינה. כשקראתי את המכתב של רופאים לזכויות אדם לשר הבריאות הבנתי שאני לא צריך להמציא כלום. פשוט להעתיק ולהדביק.

16.3.08

לכבוד
ח"כ יעקב בן יזרי
שר הבריאות
בן טבאי 2
ירושלים

גם באמצעות פקס: 02-6787662

שלום רב,

הנדון: סגירת המרפאה הפתוחה והעברת האחריות לבריאותם של פליטים ומבקשי מקלט למשרד הבריאות

מזה 10 שנים, מפעילה עמותת "רופאים לזכויות אדם" מרפאת מתנדבים בדרום ת"א (המרפאה הפתוחה). המרפאה מטפלת בעיקר באוכלוסיית המהגרים וחסרי המעמד האזרחי השוהים בישראל ומאז הקמתה טיפלה בקרוב ל- 20,000 אנשים.

בשנה האחרונה, עלה בצורה ניכרת מספר הפליטים ומבקשי המקלט המגיעים לבקש טיפול רפואי במרפאה הפתוחה. למעלה משבעים אחוזים ממטופלי המרפאה כיום הנם פליטים ומבקשי מקלט, והמרפאה, על מתנדביה, קורסת תחת הנטל והעומס הרב.

חרף העלייה החדה במספר המבקשים הגנה בתחומי מדינת ישראל, ולמרות בקשות חוזרות, נמנע משרד הבריאות מלנקוט צעדים המבטיחים את זכותם לבריאות של פליטים ומבקשי מקלט ומתעלם באופן מופגן מצרכיהם הרפואיים הבסיסיים. כמו כן, נמנע משרד הבריאות מנקיטת צעדים הכרחיים הקשורים בבריאות הציבור, הימנעות הבאה לידי ביטוי לאחרונה עם הופעת אבעבועות רוח וחצבת (בהן חלו הפליטים רק לאחר הגיעם לישראל) בקרב מספר גדול של פליטים וביניהם נשים הרות. תנאי המגורים הבלתי נסבלים של הפליטים העצימו באופן קיצוני את חומרת המצב.

ה"פתרון" שמצאו נציגי משרד הבריאות הוא בהפניית הפליטים ומבקשי המקלט -למרפאה הפתוחה של רופאים לזכויות אדם!! הלכה למעשה, משך משרד הבריאות את ידיו מטיפול בפליטים והותיר את האחריות בידינו- עמותת הרופאים לזכויות אדם.

מכתב זה נועד להבהיר כי אין אנו מסוגלים וערוכים לקחת אחריות זאת על עצמנו, מן הסיבות הבאות:
– כארגון זכויות אדם, אין זה מתפקידנו להוות חלופה לאחריות המדינה. המרפאה הפתוחה איננה מוסד הומניטרי גרידא ולא נועדה לתת מענה במקום בו כשלה מדינת ישראל. לאורך השנים, מצביעה המרפאה הפתוחה על העובדה, כי קיים צורך בקרב אוכלוסיית חסרי המעמד בישראל למענה רפואי, צורך הדורש מענה ממלכתי. לא ייתכן כי עצם הפעלת המרפאה תשמש בידי המדינה כאמתלה לאי לקיחת אחריות.
– רק מערכת רפואית ציבורית יכולה לספק אבחון וטיפול הולמים. גם כשאנו מאבחנים את מחלתו של הפונה, אין בידינו האמצעים לספק טיפול שניוני ושלישוני המצוי במרכזים רפואיים ובבתי החולים הציבוריים. מרפאה של מתנדבים בתקציב דל, אינה יכולה, אינה רוצה, ולא ראוי שתהיה, תחליף למענה ממלכתי הולם.
– אין בידינו הכלים והיכולות להתמודד עם בעיות שבעיקרן הן בריאות הציבור. מניעת התפרצות מחלות ואבחון מקרים מסוכנים-כל אלה אינם ביכולתנו ובסמכותנו.
– מעבר לצורך בלקיחת אחריות ציבורית, הרי שהפעלתה של המרפאה הפתוחה בימים אלו, בהם מאות פליטים ומבקשי מקלט מתדפקים מדי שבוע על דלתה, וכשעובדיה ומתנדביה נאלצים לטפל במכלול המחלות הפוקדות את הפליטים הינה בגדר חוסר אחריות בראש ובראשונה כלפי הפליטים אך גם כלפי צוות המתנדבים המטפלים בהם.

לפיכך, הרינו להודיעך כי בעוד שבוע, ביום ה-23.3.08, ועקב הסיבות שמנינו, תיסגר מרפאת המתנדבים של ארגון רופאים לזכויות אדם עד למועד עליו נחליט. בתקופת סגירתה של המרפאה, יונחו מבקשי המקלט והפליטים המגיעים לפתחנו, לגשת לקבלת טיפול רפואי בחדרי מיון או לחלופין יופנו ישירות אל משרד הבריאות ומוסדותיו.

לתפיסתנו, ובהתאם לאמנות בינלאומיות ולקוד האנושי המוסרי הבסיסי, עליך כשר הבריאות להשתמש בסמכותך ולהחיל על פליטים ומבקשי מקלט את חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בנוסף, בידיך מגוון של אפשרויות לפתרון והקלה מיידית של מצוקת הפליטים ובהן לדוגמא: תקצוב בתי החולים לטיפול בפליטים וקביעת הסכמים ודרכי טיפול עם קופות החולים.

כך או אחרת, האחריות והחובה לפעול עבור בריאותם של פליטים ומבקשי מקלט חוזרות אליך, כשר הבריאות של מדינת ישראל .

אנו מצדנו מוכנים להיפגש בכל עת ובהקדם האפשרי אתך ועם כל מי שתבקש על מנת לעזור במציאת פתרון מיידי למצוקת הפליטים ומבקשי המקלט.

להתייחסותך המהירה ,
פרופ' צבי בנטואיץ'
בשם הנהלת רופאים לזכויות אדם

העתק:
– מר אהוד אולמרט – ראש הממשלה
– מר מיקי בבלי – נציבות האו"ם לפליטים
– פרופ' אבי ישראלי – מנכ"ל משרד הבריאות
– עו"ד נתן סמוך, יועמ"ש, משרד הבריאות
– ד"ר חזי לוי – ראש מנהל רפואה
– גב' יעל דיין – סגנית ר' העיר ת"א-יפו
– מר יעקב גנות – ראש מנהל אוכלוסין
– ח"ר רן כהן – יו"ר הועדה לעניין עובדים זרים
– חברי וועדת הכנסת לעניין עובדים זרים
– ד"ר יצחק ברלוביץ' – מנהל המרכז הרפואי וולפסון
– פרופ' זאב רוטשטיין – מנהל המרכז הרפואי ע"ש שיבא
– פרופ' גבי ברבש – מנהל המרכז הרפואי סוראסקי
– ד"ר ערן הלפרן – מנהל המרכז הרפואי בילינסון
– ארגוני הפורום לזכויות פליטים

3 thoughts on “מה הוא גבול האחריות של ארגונים חברתיים?

  1. Pingback: אין רפואה לחוסר אחריות » כותבים

  2. Pingback: גם-שם » כארגון זכויות אדם, אין זה מתפקידנו להוות חלופה לאחריות המדינה

  3. דרומי

    מעניין להשוות את זה עם הנסיון ההפוך של אסי בואדי נעם, שם הם הקימו מרפאה במקום שבו קופת חולים לא הסכימה להקים אחת למרות צו בית משפט – והקמת מרפאת המתנדבים אילצה את קופת חולים כללית להקים מרפאה קבועה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *